КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН Вівторок, 20.08.2019

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Головна   |   Вихід  | Вхід                                                                                                                                                                         Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS
Меню сайту
Форма входу

Кафедра української мови та мовної підготовки іноземних громадян

 

Роком заснування кафедри можна вважати 1971,  хоча спочатку кафедра існувала як секція російської мови як іноземної при кафедрі іноземних мов. Підставою для діяльності секції став перший (після тривалої перерви) набір іноземних студентів з багатьох країн світу. Переважну більшість складали громадяни Куби, В’єтнаму, Лівану, Палестини, Конго, Малі, Зімбабве тощо.

У 1974 році, коли чисельність іноземних студентів досягла 300 громадян з багатьох країн світу, виникла потреба в заснуванні кафедри російської мови як іноземної. Першим завідуючим кафедрою був ст. викладач Івницький Юрій Михайлович. З 1990 року кафедру очолює кандидат філологічних наук, професор Креч Тетяна Василівна.

У зв’язку з введенням до навчальних планів української мови, її викладання стало провідним напрямком у роботі кафедри. У 2016 році Вчена рада університету прийняла рішення про перейменування  кафедри: кафедра стала називатись кафедрою української мови та мовної підготовки іноземних громадян.

Склад кафедри

Сьогодні на кафедрі працюють 4 кандидати наук, , професор,3 доценти, 14 старших викладачів, завідувач лабораторії та старший лаборант.

 

Коротка анотація курсів

На кафедрі викладається багато дисциплін на всіх факультетах: єдиний інтегрований курс «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у бакалаврів та спеціалістів, «Основи наукових досліджень: термінологія», «Сучасний технічний переклад», «Термінологія і технічний переклад», гуманітарні курси «Основи психології та педагогіки», «Психологія управління», курс «Педагогіка вищої школи», який читається у магістрів всіх факультетів, «Практикум з психології та педагогіки», «Логіка і психологія», «Методика викладання у вищій школі», «Україна і Болонський процес», «Болонський процес».

Методична робота

Навчально-методична робота кафедри спрямована на забезпечення максимальної ефективності дисциплін, які читаються викладачами кафедри.

Дуже своєчасним стало видання двомовного (російсько-українського) словника будівельної термінології під редакцією зав. каф. проф. Креч Т.В., який відповідає сучасним термінологічним стандартам. Словник укладено у співавторстві з викладачами кафедри будівельних матеріалів.

Зусилля останніх років були спрямовані на укладання методичних посібників і вказівок для самостійної роботи з кожної дисципліни, розроблені критерії оцінок в межах кредитно-модульної системи, що відповідає вимогам Болонської угоди.

Розроблені тестові матеріали для перевірки знань студентів факультету довузівської підготовки, основних факультетів, заочного факультету тощо.

Викладачі кафедри забезпечують педагогічну частину науково-педагогічної практики магістрів. Зміст педагогічної частини магістерської практики як раз і полягає в тому, що магістр вже в повній мірі підготовлений і морально, і  професійно до майбутньої педагогічної діяльності.

Науково-дослідна робота

Кафедра веде науково-дослідну роботу в напрямку: підвищення ефективності викладання української та російської мов, обґрунтовує лінгво-методичні засади укладання сучасних підручників, навчальних двомовних словників антиінтеренференційної спрямованості; викладачі кафедри втілюють нові методології, пов’язані з етнокультурним наповненням навчального процесу, працюють над інтенсивними методиками навчання російській мові як іноземній, над укладанням підручника з регіонального краєзнавства для іноземних студентів, над всебічним вивченням особливостей студентського колективу, досліджують роль особистості у формуванні сучасних цінностей студентської молоді, вивчають роль викладача у формуванні загальної та професійної культури сучасних студентів.

Продовжують дослідження, пов’язані з етнокультурним компонентом у навчанні українській та російській мовам, розпочаті проф. Богуславським В.М.

Викладачі кафедри мають численні публікації у міжнародних та республіканських виданнях. Тільки у 2008-2009 навчальному році викладачі кафедри взяли участь у 6 міжнародних, міських, республіканських конференціях, мають на своєму рахунку 27 публікацій за звітний період.

Вже втретє кафедра проводить Міжнародну науково-практичну конференцію „Російська мова за межами Росії. Проблеми вивчення та функціонування ”.  Ці конференції користуються підтримкою МОНу України, Державного комітету з питань національностей та релігій, Генерального консульства РФ у Харкові тощо. Вони привертають увагу наукової спільноти: викладачів вищих навчальних закладів, учителів шкіл, науковців багатьох країн світу. За матеріалами конференції публікується збірка наукових матеріалів (тез та статей).

Студентське наукове товариство

Велика увага приділяється на кафедрі студентському науковому товариству. Щорічно кафедра залучає до  співробітництва численних студентів різних спецівльностей. За ініціативою кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція „Рівноправність культур як засіб формування міжкультурної комунікації”, у форматі якої працюють різні секції.

Студенти досліджують питання пов’язані з сучасними особливостями функціонування української мови, методичниими заставами вивчення російської мови як іноземної, вирішують психолого-педагогічні проблеми, пов’язані  з вивченням ціннісних орієнтацій сучасної молоді, особистості сучасного викладача то його ролі у прищеплинні та формуванні цих цінностей.

За матеріалами вищезазначених конференцій видається збірка тез та статей.

Виховання студентської молоді

Одним з найважливіших аспектів роботи кафедри було й залишається виховання у студентської молоді громадської свідомості, сучасної власної позиції, поваги до рідної культури, менталітету українського народу, толерантності, загальної професійної культури. Кафедра є фундатором, ініціатором й організатором різноманітних нових форм і методів виховної роботи. Так, в минулому році кафедра започаткувала проведення Дня кафедри в найцікавіших куточках Слобожанщини у форматі програми МОНу України „Пізнай свою країну”.

Також кафедра є засновником та організатором багатьох програм обласного й міського управління освіти й культури, Російського національно-культурного товариства Харківської області (щорічний обласний фестиваль дитячої та юнацької творчості „Мій Пушкін”, який проводиться у 3-х номінаціях, міська обласна відкрита Олімпіада з російської мови та літератури, ІІ тур Всеукраїнського конкурсу з української мови імені Петра Яцика).

Матеріальна база кафедри

На кафедрі працює два навчально-методичних кабінети: української та російської мов, які надають методичну допомогу студентам, викладачам не тільки нашого університету, але й викладачам інших ВНЗ й учителям шкіл міста.

Пошук
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz